About project / O projektu

About project / O projektu

Project Croatia in the 20th century is funded by Croatian Science Foundation and hosted at Croatian Institute of History. The main purpose of the project is to concentrate on topics from the 20th century Croatian history that had previously been less researched. With the insight into the less researched or completely unresearched sources along with the modern methodologies will enable to verify, improve and change the current knowledge about various regimes and political and ideological systems that existed in Croatia throughout the most of the 20th century. "Modern approach" means that the contemporary Croatian society opens new questions about the Croatian history and seeks new answers.

The aim of the project is to research political, economical, social and cultural developments in Croatia from the collapse of Austro-Hungarian Empire in 1918 to the break-up of Yugoslavia in the early 1990s. This period includes around 70 years of Croatian history. The research will give attention to all parts of Croatia, it will cover all Croatian historical lands and pay attention to its population. The project includes various topics: ideology and policy; national and religious questions; culture, as well as the role of the press and sport in the social life. The project will concentrate a wide range of events and longer processes: formation and spreading of national and political ideas and their realisations through the activities of political parties and - during World War II - through the actions of various combating formations, as well as through the activities of state security after 1945. The project will also reconstruct everyday life and the question of identity of various groups within the Croatian society. Biographies of certain individuals will also be the included in the project, in order to show how some individuals were treated by various regimes. In other words, the project will research the consequences of World War I on the population in Croatia and the activities of state authorities of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, Independent State of Croatia, Federal People's Republic of Yugoslavia/Socialist Federative Republic of Yugoslavia, and also of Republic of Croatia with the emphasis on the principle of freedom of nations and individuals and including the influence of the foreign powers. Most of the topics included in the project will cover Croatia as a whole, but some historians will also pay particular attention to some Croatian regions, especially Dalmatia. One historian will concentrate on the neighbouring Bosnia and Herzegovina and the role of the local Catholic Church. In order to achieve the better understanding of some historical events and processes in Croatia they will be treated in the context of similar developments in the other neighbouring and other European countries.

Hrvatska u 20. stoljeću je četverogodišnji projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost. Institucija na kojoj se izvodi je Hrvatski institut za povijest iz Zagreba.Glavni cilj projekta jest istražiti brojne povijesne teme 20. stoljeća koje do sada nisu bile temeljito obrađivanje u hrvatskoj historiografiji.To znači da će istraživači obraditi neke do sada neiskorištene arhivske povijesne izvore, te jednako tako rabiti suvremene metodološke pristupe pri istraživanju projektnih tema.
Cilj projekta je istražiti političke, ekonomske, socijalne i kulturne prilike u Hrvatskoj od raspada Austro-Ugarske do raspada Jugoslavije. To je razdoblje koje obuhvaća oko 70 godina povijesti od 1914./1918. do 1990. U prostornom smislu istraživanje će obuhvatiti cijelu Hrvatsku. Dakle, istraživanje uključuje sve krajeve i sve stanovništvo. Obuhvaća različite teme od ideologije i politike, nacionalnih i vjerskih pitanja do kulture, posebno uloge tiska i sporta u društvenom životu. Biti će obuhvaćen širok raspon procesa i događaja od uobličavanja i širenja nacionalnih i političkih ideja, njihove realizacije kroz djelovanje političkih stranaka i ratovanje vojnih formacija ili aktivnosti državnog sigurnosnog aparata do rekonstrukcije svakodnevice i pitanja identiteta raznih skupina hrvatskog društva. Proučavat će se i sudbina pojedinaca kroz prikaz odnosa vlasti prema njima. Drugim riječima, istraživat će se posljedice Prvog svjetskog rata na stanovništvo, djelovanje državnih vlasti od Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske preko Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije do Republike Hrvatske, napose sa stajališta slobode nacije i pojedinca, kao i s obzirom na utjecaj vanjsko političkih čimbenika. Većina tema bit će obrađena na području cijele Hrvatske, ali neki istraživači će se posvetiti posebnostima nekih regija, napose Dalmacije, Baranje, Slavonije i Srijema. U cilju boljeg objašnjenja vlastite teme usporedit će se sa sličnim procesima u susjednim i drugim europskim zemljama. Temeljna je svrha ovog projekta da njegovi suradnici istraže dosad historiografski manje proučavane teme hrvatske povijesti 20. stoljeća i da na temelju uvida u manje istraženo ili dosad neproučavano gradivo te modernim pristupima dosadašnje spoznaje o mehanizmima djelovanja različitih vlasti i političko - ideoloških sustava istraživači potvrde, dopune ili izmijene. Dakako, pojam „moderan pristup“ polazi prije svega od toga da novo društvo zahtijeva nova pitanja kako u suvremenosti, tako i u prošlosti.

Info

  • Project Leading Investigator: dr. sc. Zdenko Radelić
  • Hosting institution: Hrvatski institut za povijest
  • Funded by: Croatian Scientific Foundation
  • Contact: zdenko@radelic.com

Milestones / Ciljevi

Year 1 / Prva godina

During the first year involved scholars will provide a detailed insight into the available literature and availability of documents in Croatian archives, archives of other former Yugoslav republics and other states. Finding of documents and other sources, their xeroxing and classifying of documents and other sources, their analysis and preparation for publishing of articles and other publications. Beside, during the first year a public presentation of available results in the research of the Croatian 20th century history will be organized.


***

Uključeni istraživači tijekom prve godine detaljno će istražiti postjeću literaturu i dostupnost arhivske građe u arhivskim ustanovama, kako u Hrvatskoj tako i inozemstvu. Rad će se sastojati od prikupljanja materijala, njihova kopiranja i klasificiranja u cilju njihove pripreme za istraživanje i pisanje znanstvenih radova. Osim toga, tijekom prve godine organizirat će se javna prezentacija dosadašnjih spoznaja u istraživanju hrvatske prošlosti u 20. stoljeću.

Year 2 / Druga godina

Research in archives during the second year of the project will include archival sources presently kept in Belgrade, Ljubljana, Sarajevo and Split. Moreover some researchers will work in National archives in Washington D.C. and in the Vatican archives. Senior researchers will publish a total of 8 scientific articles, covering topics on administrative, political, economic and cultural development of Croatia in the 20th century.


***

Istraživanje u arhivima tijekom druge projektne godine uključivat će rad u arhivima u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu i Splitu. Štoviše neki od uključenih istraživača provest će određeno vrijeme radeći u Nacionalnim ahrivima SAD-a u Washinton D.C., kao i u Vatikanskim arhivima u Rimu. Planirano je da stariji istraživači tijekom ove godine objave ukupno 8 znanstvenih radova, pokrivajući teme političke, gospodarske i kulturne povijesti Hrvatske u 20. stoljeću.

Year 3 / Treća godina

Xeroxing and classifying of documents and other sources, their analysis and preparation for publishing of articles and other publications. Analysis of literature and research in archives (Croatian state archive, archives in Skopje and Podgorica). Publishing of new articles. In this year involved scholars will publish 8 new articles.


***

Tijekom treće godine planira se daljnje umnožavanje i klasifikacija građe potrebne za istraživanje i analizu projektnom zadanih ciljeva. Fokus će biti usmjeren posebice na građu koja se čuva u Hrvatskom državnom ahrivu u Zagrebu, te državnim arhivima u Skopju (Makedonija) i Podgorici (Crna Gora). Tijekom ove godine planira se objavljivanje novih osam znanstvenih radova.

Year 4 / Četvrta godina

In the last year of the project besides finishing the investigation and writing final studies we will organize an international scientific conference with 20 speakers (14 researchers from our project plus 6 distinguished guest speakers). Immediately after the finish of the project we will publish a collection of scientific articles under the title: Croatia in 20th century: modernization in the pluralism and monism circumstences.


***

U završnoj godini planira se organizacija znanstvenog skupa s otprilike 20 sudionika. Odmah nakon završetka projektnog razdoblja planira se objava zbornika radova pod naslovom "Hrvatska u 20. stoljeću: modernizacija u uvjetima pluralizma i monizma".

Contact / Kontakt

If you have some questions or suggestions feel free to contact us.

Ako imate kakvih pitanja ili sugestija slobodno nas kontaktirajte.

Results / Rezultati

Presentation of the project on the Open Day of the Croatian Institute of History (17th Nov 2014)

Predstavljanje projekta održano 17. studenog 2014. u sklopu Dana otvorenih vrata Hrvatskog instituta za povijest
 
Final Report / Završno izvješće

logo20th
hip-logo
hrzz-logo
TOP